Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Həmzəyeva Alidə

Laborant

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mühasibat uçotu və audit kafedrasının laborantı

İş tel. 256-58-12

Doğum tarixi

16 sentyabr1948 –ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1973-cü ildə Azərbaycan  Kənd Təsərrüfatı İnstitutunun  “Kənd Təsərrüfatının iqtisadiyyatı və təşkili” fakültəsini bitirmişdir.(qiyabi)

Əmək fəaliyyəti

1968-ci ildən  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mühasibat uçotu və audit kafedrasında   laborant  işləyir.