Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Bağırzadə Sevil

Böyük laborant

 

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Mühasibat uçotu və audit kafedrasının böyük laborantı

İş tel. 256-58-12

Doğum tarixi

25  oktyabr 1952-ci il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1969-cu ildə Göyçay şəhərində orta məktəbi bitirmişdir.

 1975-ci ildə AKTA-nın  Mühasibat uçotu və audit ixtisasını bitirmişdir.

 

Əmək fəaliyyəti

1969-cu ilin sentyabrında “Kənd təsərrüfatının təşkili”  kafedrasında laborant,

1973—cü ildən  “Heyvandarlığın mexanikləşdirilməsi” kafedrasında laborant

2011-ci ilin noyabrına qədər həmin kafedrada böyük laborant  işləyib.

2011-ci ilin noyabr ayından “Mühasibat uçotu və audit” kafedrasının böyük laborant