Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Allahverdiyeva Cəvahir

Baş müəllimi

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti Mühasibat uçotu və audit kafedrasının baş müəllimi

İş telefonu 256-58-12

Doğum tarixi  13  yanvar  1974

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1990-1995-ci illərdə Az.KTA-da oxumuşdur.

1996-cı ildən ADAU-nun Mühasibat uçotu və audit kafedrasında   assistent, 2001-ci ildə baş müəllimdir

 

Apardığı dərslər

Bakalavrda – Mühasibat uçotu, Mühasibat uçotu və audit, Maliyyə  (mühasibat) uçotu,

 

Elmi yeniliyi

  Milli Mühasibat Uçotu standartlarına uyğun maliyyə idarəetmə uçotunun  təkmilləşdirilməsi

Tədqiqat sahəsi

  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində uçot mexanizminin təkmilləşdirilməsi
  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində MMUS-na uyğun müəssisənin uçot siyasətinin  düzgün müəyyən  edilməsinin rolu.

Beynəlxalq treninqlər, simpozium və konfranslar

2011-ci ildə ADİU-də  Milli Mühasibat Uçotu Standartları ilə əlaqədar keçirilən  trenunqdə

 

Dərs və metodik vəsaitlər

1.Audit praktikum. Dərs vəsaitiBakı, Mütərcim ,2015.

 

Məqalələr

17 elmi əsərin müəllifidir . O cümlədən:

 

1. Müasir dövrdə daxili auditin inkişafı. Ak. Ə.Mahmudovun    anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans. Gəncə 2014.