Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsi

Əhmədov Yusif

ADAU-nun professoru, dosent

İqtisad elmləri namizədi,

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Mühasibat uçotu və audit kafedrasının dosenti, ADAU-nun professoru

İş telefonu : 257-58-12

  e-mail:  055-80-75-744

 

Doğum tarixi:    

5  may 1938-ci.

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1955-1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin kənd təsərrüfatında mühasibat uçotu ixtisası üzrə plan-iqtisad fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə qurtarmışdır.

1968-ci ildə “Kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalı rentabelliyinin yüksəldilməsi yolları”  (Qazax rayonunun kolxozları misalında) mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi adını almışdır.

 

Əmək fəaliyyəti

1965-ci ildən Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində işləyir.

 

Apardığı ərslər

Bakalavrda - Mühasibat uçotu, Maliyyə iqtisadi təhlil

Magistraturada – Uçot və hesabatın beynəlxalq Standartlara uyğunlaşdırılması,

 

Elmi yeniliyi :

Milli Mühasibat Uçotu standartlarına uyğun maliyyə idarəetmə uçotunun  təkmilləşdirilməsi

 

Tədqiqat sahəsi

  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində uçot mexanizminin təkmilləşdirilməsi
  • Aqrar sahədə istehsal strukturunun modernləşməsində MMUS-na uyğun müəssisənin uçot siyasətinin  düzgün müəyyən  edilməsinin rolu.

Beynəlxalq  seminarlarda, konfranslarda iştirak –

2011-ci ildə  ADAU-da keçirilən Beynəlxalq Elmi-Praktiki konfransda,

2015-ci ildə ADAU-da keçirilən Beynəlxalq Elmi Praktiki konfransda iştirak etmişdir.

 

Dərslikləri

1. “Kənd təsərrüfatında  mühasibat (maliyyə) hesabatı” Dərslik(həmmüəlliflə) . 2007.

2.“Kənd təsərrüfatında mühasibat (maliyyə) uçotu”. Dərslik (həmmüəlliflə) 2009.

3.“Kənd təsərrüfatında mühasibat (idarəetmə) uçotu” Dərslik (həmmüəlliflə). 2009.

4.Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Dərslik Bakı. Mütərcim 2011

5.Maliyyə-iqtisadi təhlil. Dərslik. Bakı 2012

6.Mühasibat uçotu üzrə praktikum və tapşırıqlar toplusu.Dərslik.  Bakı, Mütərcim 2014.

 

 

Dərs və metodik vəsaitlər

1.“Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi”  Dərs vəsaiti (həmmüəlliflə). Gəncə. 1970.       

2.“Kənd təsərrüfatının maliyyəsi” Dərs vəsaiti (həmmüəlliflə). 1981.

3.Audit praktikum. Dərs vəsaiti. Bakı, Mütərcim ,2015.

4.Mühasibat hesabatının təhlili. Dərs vəsaiti. Dərs vəsaiti. (həmmüəlliflə).  Bakı.Mütərcim.2015

Məqalələr

 

50  elmi əsərin müəllifidir. Son 5 ildə nəşr olunan məqalələr

 

1. Kənd təsərrüfatında mühasibat maliyyə hesabatı və onun formalaşması prinsipləri. Maliyyə və uçot j., Bakı, 2010

2. . Aqrar bölmədə uçot və hesabatın Beynəlxalq Standartlar səviyyəsində formalaşması. texnologiyalarının  tətbiqi və Beynəlxalq əməkdaşlıq formaları Beynəlxalq Elmi Oraktik Konfrans, Gəncə, 2010

3. Kənd təsərrüfatında mühasibat maliyyə hesabatının formalaşması. ADAU-nun Elmi əsərləri

4. Mühasibat uçotunun nəzəriyyəsi. Mütərcim , 2011.

5.  Maliyyə  hesabatının konsepsiyasının hazırlanması və təqdim edilməsi. Maliyyə və uçot j., Bakı, 201

6.  Bazar iqtisadiyyatı şəraitində mühasibat uçotunun konsepsiyası . ADAU-nun Elmi əsərləri, Gəncə 2011

7. Maliyyə nəzarəti sistemində auditin yeri.  Ak.Ə.Mahmudovun anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans.. Gəncə 2014

8. Müəssisənin əsas fəaliyyətinin zərərsizləşdirilməsinin qiymətləndirilməsi. Ak. Ə.Mahmudovun anadan olmasının 91-ci ildönümünə həsr olunmuş elmi-praktiki konfrans. Gəncə 2014.

9. Bioloji aktivlərin və onların bioloji  transformasiyasının nəticələrini qiymətləndirmək üçün ədalətli dəyərin  müəyyən   edilməsi  üsulları. Aqrar elmin və təhsilin innovativ inkişafı: dünya təcrübəsi və müasir prioritetləri. Beynəlxalq elmi-praktik konfrans Gəncə 23-24 oktyabr 2015