Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti dekan vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqə elan edir

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti “Torpaqşünaslıq və aqrokimya” və “zoomühəndislik” fakültələrinin dekanı vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqə elan edir.

Mövcud “Qaydalar”ın tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana təqdim etmək lazımdır:

Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450, tel:(022) 266-00-56, 266-89-57.

 

(“RESPUBLİKA” qəzetinin 18 noyabr 2020-ci il tarixli nömrəsi) 

REKTORLUQ