Microsoft Teams istifadəçiləri (müəllimlər) üçün videodərsliklər

Giriş

Dərsin təyin olunması

Təkrarlanan dərslər

2 və ya daha çox qrupun patok halında dərsi