Sevinc Tağıyeva

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının baş müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail:                                                                                                 

Doğum tarixi

27.11.1963

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1971-1980-ci illərdə Kirovababad şəhərində M.Qorki adına 1saylı beynəlmiləl orta məktəbini bitirmişəm.

1981-1986-ci illərdə SSSR-ni  50 illiyi adına Azərbayca Pedoqoji xarici dillər institunun ingilis-alman  dili fakültəsinə daxil olmuşam və bitirmişəm

Əmək fəaliyyəti.

1986-1988-ci illərdə Xanlar royonu Sarı su kəndində ingilis dili müəllimi 

1989-1995-ci illərdə Kirovababad şəhəri M.Kirov adına 18 saylı orta məktəbdə  ingilis dili müəllimi

1995-ci ildən bəri Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Dillər kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

Bakalavr- ingilis dili

Dərs və metodik vəsaitlər

English for all” (dərs vəsaiti)-2015

Məqalələr

“ Xarici dil metodikasının başqa Elmlərlə əlaqəsi” Akademiyanın elmi əsərləri2002. Səh. 116-117

“ İngilis dilində leksik materialların təkrarı”Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 83 illik yubileyinə həsr olunmuş “ Yeyinti, yüngül sənaye istehsalında mütərəqqi-texnika və texnologiyalar və tədrisin elmi-metodiki problemləri” praktik konfransının materialları. 2003 səh. 234-235

“ İngilis dilində tələffüz bacarıq və vərdişlərin öyrənilməsi”   Elmi əsərlər toplusu 2004 səh. 169-171

“About the history of English grammar”   ADAU-nun elmi əsərləri 2010 səh. 150-151

 “Study in America” ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2011 səh. 176-177

“Xarici dilin kompüter vasitəsi ilə öyrənilməsi və ondan istifadə metodları”   ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2011 səh. 152-153