Sevinc Mahmudova

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının baş müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail: sevinc.mahmudova1971@gmail.com

Doğum tarixi:

02 fevral 1971-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1993-cü ildə Azərbaycan Dövlət Dillər İnstitutuna bitirib

Əmək fəaliyyəti

1993-cü ildə təyinatla Gəncə Şəhəri 28 saylı orta məktəbdə İngilis dili müəllimi işləyib

1995-2015 ADAU-da İngilis dili müəllimi işləyir

1997-ci ildə baş müəllim keçib

Apardığı dərslər

Bakalavr- ingilis dili

Dərs və metodik vəsaitlər   

“Perfect tenses”2015

 “Azərbaycanca-İngiliscə - Rusca meliorasiya terminləri lüğəti”  AMEA Terminologiya Komissiyasının 4iyun 2008-ci il tarixli sərəncamı əsasında çap edilir. ADAU –nun  Elmi əsərləri  nəş.2009

“Aqronomluq və aqrokimya fakültəsinin tələbələri üçün Fransız dili fənnindən metodiki vəsait”

Azərbaycan Respublikasi Təhsil Nazirinin 04.09.2014-cü il 951 saylı əmri ilə qrif

“ADAU-nun Mühəndislik və Elektroenergetika və İnformasiya texnologiyaları fakültələrinin bakalavr və magistr pilləsi üçün İngilis dili fənnindən proqram”

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 13.07.2012-ci il 1371 saylı əmri ilə qrif verilmişdir. 12səh.

“Ali məktəblərin Azərbaycan bölmələri üçün Fransız dili proqramı”(fənn proqramı)

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin 04.09.2014-cü il 951 saylı əmri ilə qrif verilmişdir.

Məqalələr

“The Agrotechnological faculty. Chemistry chair”  ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2011 №1 səh.164-167

“Some və any qeyri müəyyən əvəzlikləri”   ADAU-nun elmi əsərləri Gəncə 2011 №3 səh.126-127

“İngilis və Azərbaycan dillərində sözönülərin qarşılıqlı tədrisi”   XXI əsr ədəbi, publisistik elmi toplu( II bölüm) Gəncə “Əsgəroğlu” 2001 səh. 77-81

“Инновации в преподавании иностранного языка в высших шкалах Азербайджана” The Caucasus Economical and social analysis journal of Sathern Caucasus. Georgia Tiblis.2015

The Caucasus Economical and social analysis journal of Southern Caucasus. Georgia Tiblisi September21. 2015