Gülbəniz Alverdiyeva

Baş müəllim

Azərbaycan  Dövlət Aqrar Universitetinin  Dillər kafedrasının baş müəllimi

İş.tel: 256-12-58

e-mail:                                                                                                 

Doğum tarixi

22 aprel 1970-ci il

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1992-ci ildə SSRİ 60 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutunun ingilis fransız dilləri ixtisası üzrə tam kursu bitirmişdir. 

Əmək fəaliyyəti

1992-ildə Dillər kafedrasında laborant vəzifəsində işləmiş,

1993-ci ildən Dillər kafedrasında ingilis dili müəllimi vəzifəsində işləyir. 

2009-ildən Dillər kafedrasında baş müəllim vəzifəsində çalışır.

Apardığı dərslər

Bakalavr- ingilis dili

Dərs və metodik vəsaitlər

 “English for agronomists” (dərs vəsaiti) 2011ci. səh.193

“English on veterinary” (dərs vəsaiti)  2011ci. Səh. 186

“English for Engineers”(dərs vəsaiti) 2012-ci il.s.148

ADAU-nun Aqromühəndislik, informasıyatexnologiyaları və energetika, zoobaytarlıq fakültələrinin kalavr pilləsi üçün ingilis dilindən proqram.  2010

Theoretical aspect of effective methods of teaching, The bases of teaching a foreign language” 2010

1. Məqalələr

23.“ Communicative language teaching” - Gəncə 2010. Gəncə Regional Elmi Mərkəz Xəbərlər Məcmuası”.səh.203-205

24.“ Linguistic characteristics of speech” -. Respublika Elmi Praktik Konfransın materialları Gəncə 2010 səh.190-193

25.  „ Psychological characteristics of speech“ - Respublika Elmi Praktik Konfransın materialları Gəncə 2010. Səh.səh.193-194

26.“ Linguistic  characteristics of dialogue- ADAU , elmi əsərləri, Gəncə-2010 səh. 116-117

“The advantages of using games and role play in teaching foreign languages”.2010

 “Expriential learning”- ADAU ,elmi əsərləri, Gəncə-2011 səh.153-154

Behavioral perspective.  ATU Respublika Elmi-Praktik Konfransının materialları Gəncə - 2012  səh.227-229