Nüsrət Hüseynov

Şöbə müdiri

ADAU-nun tədris şöbəsinin müdiri

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Mob: 050 (055) 394-30-98

İştel:(022) 256-00-56

e-mail: nusret.adau@gmail.com

 

Doğum tarixi

10 avqust 1949-cu il

 

Təhsili, elmi dərəcəsi, elmi adı

1973-cü ildə ADAU-nu bitirib

1992-ci ildə “Azərbaycan Respublikasında üzüm istehsalı və emalının ərazi üzrə təşkilinin təkmilləşdirilməsi” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək, iqtisad elmləri namizədi elmi dərəcəsi almışdır. 1996-cı ildən dosentdir.

 

Əmək fəaliyyəti

1966-1975-ci illərdə Gəncədəki Nizami adına sovxozda fəhlə, aparatçı, başusta, 1975-1977-ci illərdə azad komsomolişi, 1977-ci ildən indiyədək ADAU-da komsomol komitəsinin katibi, əməkdaşların həmkarlar ittifaqı komitəsinin sədri, elmi katib, tədris şöbəsinin müdiri, 1989-2015-ci illərdə ADAU-nun aqrobiznesin təşkili və idarəedilməsi kafedrasında başmüəllim, dosent.

 

Apardığıdərslər

Kənd təsərrüfatında istehsalın təşkili, Sosial-iqtisadi inkişafın proqnozlaşdırılması və planlaşdırılması

 

Mükafatları

ÜİLKGİ Mərkəzi Komitəsinin “Komsomolda fəal işinə görə” döş nişanı

“Rəşadətli əməyə görə” medalı

“Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanı

Təhsil və Kənd Təsərrüfatı Nazirliklərinin, digər orqan və təşkilatların fəxri fərmanları

7 Beynəlxalq Konfransda, 2 Beynəlxalq simpoziumda iştirak etmişdir.

Dərs vəsaiti  - 3 ədəd, Monoqrafiya – 3 ədəd, Elmi məqalə - 42 ədəd.