Elmi Tədqiqat və İnnovasiya Texnologiyaları Beynəlxalq Jurnalında (IJSRIT) dərc ediləcək abstraktlar üçün müraciət!

Beynəlxalq Elmi Tədqiqat və İnnovasiya Texnologiyası jurnalı (IJSRIT), İngilis Bilik Təşviqi Mərkəzi (CPK) tərəfindən dərc edilmiş aylıq, açıq və səmərəli nəzərdən keçirilmiş multidisiplinar jurnaldır. Elmi Tədqiqat və İnnovasiya Texnologiyası Beynəlxalq Jurnalı (IJSRIT) tədqiqatçılar, akademiklər, peşəkarlar, təcrübəçilər və tələbələrə yüksək keyfiyyətli ampirik və nəzəri tədqiqat sənədləri, nümunə araşdırmaları, və s. məlumatları bölüşmək üçün bir platform təqdim edir.  Beynəlxalq Elmi Tədqiqat və İnnovasiya Texnologiyaları jurnalı yüksək keyfiyyətli nəzəri və empirik orijinal tədqiqat sənədlərini, nümunə araşdırmalarını, araşdırma sənədlərini, ədəbiyyatları, analitik və simulyasiya modellərini  dünyanın hər yerindən qəbul edir.

 Jurnal məqalələri həm çap, həm də onlayn versiyada dərc edir. Elmi Tədqiqat və İnnovasiya Texnologiyaları Beynəlxalq Jurnalı aşağıdakı sahələrdə araşdırma sənədlərini dərc edir:

 • Sosial elmlər və humanitar elmlər: Sosial elmlər və humanitar elmlər, Sosiologiya, Sosial təminat, Antropologiya, Dini etiqadlar, Vizual incəsənət, İnkişafın mədəni aspektləri, Turizm idarəçiliyi, Dövlət idarəçiliyi, Psixologiya, Fəlsəfə, Siyasi elmlər, Tarix, Təhsil və s.

 • Elm və Texnologiya: Hər cür Elm və Texnologiya elmləri, Mühəndislik və İnnovasiya, Ətraf Mühit Araşdırmaları, İqlim Dəyişməsi, Kənd Təsərrüfatı,Şəhərşünaslıq və s.

 • Biznes və İqtisadiyyat: Biznes və Marketinq, İqtisadiyyat, Maliyyə İnkişafı, Mühasibat, Bankçılıq, Menecment, İnsan Resursları və s.

 • IJSRIT Vol üçün məqalələrin yığılmasına başlanmışdır. Jurnalın 7ci sayı 31 İyul 2017 tarixində nəşr olunacaq.

 • Təqdimatın son tarixi: 24 İyul 2017

 • Daha ətraflı məlumat üçün jurnalın rəsmi saytına müraciət edin: http://www.ijsrit.com

 • Yazınızı editor@ijsrit.com ya da editor.ijsrit@hotmail.com saytında redaktora göndərin