Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetindən tərəfdaşlara

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti

Hörmətli dostlarımız,

Dünən - 27 oktyabrda Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanın  Bərdə şəhərinə raket hücumu nəticəsində  mülki şəxslərdən  5-i həlak olmuş, 10 nəfər yaralanmışdır. Münaqişə zonasından xeyli uzaqda yerləşən bu şəhərə erməni terrorizminin hədəfi  davam edir. Bu gün-28 oktyabrda  xunta rejimi hökm sürən Ermənistan yenidən Bərdə şəhərinə raket  hücumları etdi, nəticədə  21 dinc sakin öldürüldü, 70-dən çox insan yaralandı. Bərdə şəhəri Tərtər rayonu, Gəncə şəhəri və bir neçə rayonlarla yanaşı erməni terrorizmindən ən çox zərər çəkmiş şəhərlərdəndir. Bərdəyə edilən bu terror aktı müharibə cinayətidir, psixoloji terrorun davamıdır. Bütün dünya erməni terrorizmindən əziyyət çəkir. Beynəlxalq təşkilatları Ermənistanın terrorizminə yox deməyə çağırırıq! Ermənistan hərbi işğala və mülki şəxslərin qətlinə son qoymalıdır! 

Erməni terrorizmini dayandırın! Erməni uşaq qatillərini dayandırın!

 

Azerbaijan State Agricultural University

Dear friends,

Yesterday, October 27, as a result of a rocket attack by the Armenian armed forces on the Azerbaijani city of Barda, 5 civilians were killed and 10 were injured. Armenian terrorism continues to target Barda which is far from the conflict zone. Today, October 28, the junta-ruled Armenia again launched rocket attacks on the city of Barda, killing 21 civilians and injuring more than 70 people. The city of Barda, along with the city of Tartar, Ganja and several other regions, is one of the cities most affected by Armenian terrorism. This terrorist act committed in Barda is a war crime, a continuation of psychological terror.

 

The whole world suffers from Armenian terrorism. We call on international organizations to say no to Armenian terrorism! Armenia must end military occupation and killing of civilians! 

Stop Armenian terrorism!  Stop Armenian child killers!

 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет

Дорогие друзья,

Вчера, 27 октября, в результате ракетного обстрела армянскими вооруженными силами Азербайджанского города Барда погибли 5 мирных жителя  и 10 получили ранения. Город, расположенный вдали от зоны конфликта, продолжает оставаться объектом армянского терроризма. Сегодня, 28 октября, Армения снова нанесла ракетный удар по городу Барда, в результате чего погиб 21 мирный житель и более 70 человек получили ранения. Город Барда, наряду с городом Тартар, Гянджа и некоторыми другими регионами, является одним из городов, наиболее пострадавших от армянского терроризма. Этот террористический акт, совершенный в Барде, - военное преступление, продолжение психологического террора.

От армянского терроризма страдает весь мир. Мы призываем международные организации сказать «нет» армянскому терроризму! Армения должна прекратить военную оккупацию и убийства мирных жителей! 

Остановите армянский терроризм! 

Остановите армянских детоубийц!

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет