ADAU kafedra müdiri vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqə elan edir

Aqronomluq fakültəsinin dekanı “dillər”, “bitkiçilik”, “epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya” kafedralarının müdiri vəzifəsinin tutulması üçün müsabiqə elan edir.
Mövcud “Qaydalar”ın tələblərinə uyğun sənədləri elan qəzetdə dərc olunduğu gündən başlayaraq 1 ay müddətində rektorun adına yazılmış ərizə ilə birlikdə bu ünvana təqdim etmək lazımdır:
Gəncə şəhəri, Atatürk pros.450, tel:(022) 266-00-56, 266-89-57.

REKTORLUQ
06.04.2021