İXTİSASLAR

İXTİSASLAR
1. Genetika
2. Bitki fiziologiyası
3. Mikrobiologiya
4. Ekologiya (elm sahəsi üzrə)
5. Parazitologiya
6. Torpaqşünaslıq
7. Yerquruluşu, torpaq kadastrı və monitorinqi
8. Aqrokimya
9. Aqromühəndislik
10. Ümumi əkinçilik
11. Meliorasiya, rekultivasiya və torpaqların mühafizəsi
12. Aqrotorpaqşünaslıq və aqrofizika
13. Seleksiya və toxumçuluq
14. Bitkilərin mühafizəsi
15. Bitkiçilik
16. Meyvəçilik və üzümçülük
17. Tərəvəzçilik
18. Meşəçilik, meşə quruluşu və meşə taksasiyası
19. Meşə aqromeliorasiyası, qoruyucu meşələrin salınması və yaşayış məntəqələrinin yaşıllaşdırılması
20. Baytarlıq elmləri (baytarlıq mamalığı və heyvandarlıq məhsullarının biotexnikası)
21. Baytarlıq elmləri (heyvan xəstəliklərinin diaqnostikası və terapiyası, heyvanların patologiyası və morfologiyası)
22. Baytarlıq elmləri (baytarlıq mikrobiologiyası, virusologiyası, epizootologiyası, mikotoksikologiya ilə mikologiyası və immunologiyası)
23. Baytarlıq elmləri (baytarlıq cərrahlığı)
24. Baytarlıq elmləri (baytarlıq sanitariyası, zoogigiyena və baytarlıq-sanitariya ekspertizası)
25. Baytarlıq elmləri (baytarlıq farmakologiyası və toksikologiya)
26. Kənd təsərrüfatı heyvanlarının yetişdirilməsi, seleksiyası, genetikası və çoxaldılması
27. Xüsusi zootexniya və heyvandarlıq məhsullarının istehsal texnologiyası
28. Qida məhsullarının texnologiyası
29. Əczaçılıq kimyası və farmakoqnoziya
30. Ümumi iqtisadiyyat
31. Mühasibat uçotu
32. Sahə iqtisadiyyatı
34. Müəssisələrin təşkili və idarə edilməsiÜnvan: Atatürk prospekti 262, AZ 2000, Gəncə şəhəri, Azərbaycan
Telefon: (022) 266-03-51
Qeyd: Doktorantura və dissertanturaya sənəd qəbulu 2021-ci il sentyabrın 25-nə kimi davam edəcəkdir.
Sosial şəbəkələrdə paylaş: