ADAU-nun Aqronomluq fakültəsinin “Toxumçuluq və dənin keyfiyyətinin təyini” laboratoriyasında buğda, arpa, qarğıdalı və paxlalı bitkilərin (noxud, lobya) toxumlarının müasir metodlar və cihazlarla aşağıdakı analizləri aparılır.

• Dənin biokimyəvi göstəricilərinin - zülal, yağ, nişastanın təyini (bitkiyə müvafiq olaraq) - İnfratecTM 1241 cihazı ilə;

• Dənin texnoloji xüsusiyyətləri: sedimentasiya (yumşaq buğdanın un nümunələrinin keyfiyyətinin təyini)

• Cücərmə qabiliyyətinin təyini, cücərmə enerjisinin təyini

• Toxumun təmizliyinin təyini

• Toxumların təsərrüfat yararlılığının təyini (yalnız cücərmə qabiliyyəti və toxumun təmizliyi təyin olunduqda)

• Fiziki xüsusiyyətləri: 1000 ədəd dənin kütləsinin təyini, toxumun natura çəkisinin, nəmliyinin təyini

 

Əlaqə:

Tel: +99422 266 28 03

Email: ekincilik@rambler.ru

Ünvan: Gəncə şəhəri, Özan küçəsi, 208