Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Tələbə Gənclər Təşkilatı tərkibi aşağıdakı kimidir:

5 nəfərdən ibarət idarə heyyəti, 5 nəfərdən ibarət Nəzarət Təftiş Komitəsi

Departament və ya şöbələr

1.İnsan Resursları departamenti

2.Beynəlxalq əlaqələr departamenti

3.Layihələr departamenti

4.Ümumi Şöbə

5.Elm-Təhsil departamenti

6.İctimaiyyətlə əlaqələr departamenti