Universitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilib

Tələbələrin fikir və təklifləri dinlənilib, sualları cavablandırılıb.

Universitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilibUniversitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilibUniversitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilibUniversitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilibUniversitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilibUniversitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilibUniversitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilibUniversitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilibUniversitetin ictimai həyatında fərqlənən və təhsil göstəriciləri yüksək tələbələrlə görüş keçirilib