Dissertasiya işinin müzakirə elanı

03 İyul 2024-cü il saat 11.00-da Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən BFD 4.28 Dissertasiya şurasının nəzdində fəaliyyət göstərən 3103.08 - «Meyvəçilik və üzümçülük» ixtisası üzrə Elmi seminarda Bağçılıq kafedrasının doktorantı Fəridə Asim qızı Aslanovanın “Göygöl və Samux rayonları şəraitində aborigen və introduksiya olunmuş perspektivli üzüm sortlarının seçilmiş yeni klonların aqrobioloji xüsusiyyətləri” mövzusunda 3103.08 - «Meyvəçilik və üzümçülük» ixtisasında Aqrar elmlər sahəsi üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya işinin müzakirəsi keçiriləcək.