ÜMUMİ ŞÖBƏ

Venera HÜSEYNOVA
Şöbə müdiri

Telefon: (+99422) 266 03 40

E-mail: gad@adau.edu.az

Ümumi şöbə kargüzarlıq işini təşkil edir, sənəd dövriyyəsinin aparılmasında mövcüd qaydaların tələblərinə riayət edilməsinə təşkilati, əməli-metodiki rəhbərlik edir, səlahiyyətləri çərçivəsində cari nəzarəti həyata keçirir, daxil olan sənədləri qəbul edir, elektron idarəetmə sistemində qeydiyyata alır, sənədlərin sürətlərinin çoxaldılmasını və aidiyyəti üzrə çatdırılmasını, xaric olunan sənədlərin aidiyyəti üzrə göndərilməsini təmin edir.