MƏTBUAT VƏ İCTİMAİYYƏTLƏ ƏLAQƏLƏR ŞÖBƏSİ

Elcan MƏMMƏDOV
Şöbə müdiri

E-mail: press@adau.edu.az

Mətbuat və ictimaiyyətlə əlaqələr şöbəsi ictimaiyyətlə əlaqələrin təşkili istiqamətində fəaliyyət göstərən struktur bölmədir. Şöbə təbliğat-təşviqat və maarifləndirmə işlərini təşkil edir, əlaqələndirir, həyata keçirir, Universitet tərəfindən görülmüş işlər barədə ictimaiyyətə məlumatların çatdırılmasını təmin edir, Universitetin fəaliyyətinin KİV-lərdə işıqlandırılmasını təmin edir, bununla əlaqədar press-relizlər, məlumat bülletenləri, bəyanatlar, müsahibələr, çıxışlar və s. hazırlayır.