MAGİSTR HAZIRLIĞI MƏRKƏZİ

Aqil MUSTAFAYEV
Şöbə müdiri

Əlaqə telefonu: (+99422) 268 13 14

E-mail: magistr@adau.edu.az

Magistr hazırlığı mərkəzi müvafiq kafedralarla birlikdə magistratura səviyyəsində mütəxəssis hazırlığını, magistraturada tədris və elmi-tədqiqat işlərini həyata keçirir, dərs cədvəllərini tərtib edir, sessiya imtahanlarının təşkili və keçirilməsini təmin edir, nəticələri barədə hesabat verir, magistrantların elmi konfranslarını keçirir, tələbələrin xaric olunması, akademik məzuniyyət götürməsi, onlara təqaüd təyin edilməsini təşkil edir, tələbələrin elmi-pedaqoji və elmi-tədqiqat işlərinə nəzarət edir, tədrislə bağlı statistik məlumatları hazırlayır, aidiyyəti qrumlara təqdim edir, daxil olan ərizə məktubları cavablandırır.