VAYRA VIKE- FREYBERQA

VAYRA VIKE- FREYBERQA

1999-2007-ci illərdə Latviya Respublikasının Prezidenti,
Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin həmsədri