TLEKTES ESPOLOV

TLEKTES ESPOLOV
Qazaxıstan Milli Aqrar Tədqiqat Universitetinin rektoru,
Qazaxıstan Milli Elmlər Akademiyasının akademiki