FEVZİ CƏLİLOV

FEVZİ CƏLİLOV


K.A.Timiryazev adına Moskva Dövlət Aqrar Universitetinin-MKTA-nın bitki mühafizəsi kafedrasinin müdiri, biologiya elmləri doktoru, professor