Missiyamız
Tələbələrin elmə cəlb edilməsi

Məqsədimiz
Tələbələdə kreativ düşüncə tərzi formalaşdırmaq, tədqiqatçılıq
vərdişlərini yaratmaqdır

Vəzifələrimiz
Ø universitetdə fəaliyyət göstərən professor-müəllim heyyətinin
apardığı elmi-tədqiqat işlərinə tələbələrin cəlb olunması və
koordinasiyası
Ø konfransların, olimpiadaların, seminarların, intelektual oyunların,
görkəmli alimlərlə görüşlərin  təşkili
Ø   universitetdə, respublika və beynəlxalq səviyədə keçirilən
konfrans, olimpiada, intelektual oyunlar və  s. elmi istiqamətli
tədbirlərdə tələbələrin iştirakının  təmini
Ø tələbələrin elmi tədqiqatlarının nəşrinin təmini

Tələbə Elmi Cəmiyyətinin üzvləri
Tədrisin bütün pillələrində təhsil alan tələbələr: bakalavriat,
magistrant və doktorantlar

Müraciət forması