Əczaçıların elmi-tədqiqat klubu

(Tələbə Elmi Cəmiyyəti)

Haqqımızda : Müasir cəmiyyətin inkşafı elmi kəşf  və texnalogiya vasitələrinin      öyrənilməsinə əsaslanır. Bu inkşafın əldə olunması tədqiqatçılıq qabiliyyətininə malik ixtisaslı kadırların formalaşmasından başlayır. Müxtəlif sahələrdə olduğu kimi daima inkşaf edən Əczaçılıq Sənayesinin yeniliklərinin mənimsənilməsi və daha da təkminləşdirərək realizə olunması məhz bu ixtisas üzrə təhsil alan   tələbələrin tətbiqi bacarıqlarından rosianal olaraq istifadə etməsindən bilavasitə aslıdır. Əczaçıların elmi-tədqiqat klubunun əsas missiyası  əczaçılıq ixtisası üzrə təhsil alan tələbələri  elmi-tədqiqat işlərinə cəlb olunmasını təmin  etmək və bu istiqamətdə    yeni   addımlar  atmaq  üçün onlara  dəstək olmaqdır.

Fəaliyyəti: Elmi-praktik konfrans və seminarların təşkili, elmi–tədqiqat  layihələrinin tərtib olunması, həmçini  gənclərimizi əmək bazarının tələblərinə uyğun olaraq  hazırlamaq.

Məqsədimiz: Əczaçılıq ixtisası tələbələrinin insan sağlamığına diqqətini, qayğısını əsirgəməyən mütəxəssis kimi formalaşdırmaq, habelə bilik və bacarığından səmərəli  şəkildə istifadəsinə yönəltməkdən ibarətdir.

Klubun rəhbəri: Lumayət Mustafayeva - Əczaçılıq ixtisasını 3-cü kurs tələbəsi

Məsləhətçi müəllim: Turan Allahverdiyeva - Əczaçılıq və BSE kafedrasının Assistenti