Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti 

ADAU

Bakalavriat səviyyəsi

2019/2020-ci tədris ilinin II semestrinin dərs cədvəlləri

AQRONOMLUQ FAKÜLTƏSİ

BAYTARLIQ TƏBABƏTİ VƏ ZOOMÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

MÜHƏNDİSLİK FAKÜLTƏSİ

AQROBİZNES VƏ İDARƏETMƏ FAKÜLTƏSİ

AQRAR İQTİSADİYYAT FAKÜLTƏSİ

AQROTEXNOLOGİYA FAKÜLTƏSİ