Aqronomluq fakültəsi

Aqronomluq fakültəsinin nəzdində Ümumi əkinçilik, genetika və seleksiya kafedrası aşağıdakı istiqamətdə tədqiqatlar aparırlar:

-Torpaqlardan səmərəli istifadə etmək və torpağın aqro-fiziki xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırmaqla aqrotexnoloji tədbirlər kompleksi əsasında kənd təsərrüfatı bitkilərindən yüksək ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların alınması;
-Kür-Araz ovalığı ərazilərinin mövcud ekoloji vəziyyəti və torpaq növlərinin şaquli paylanmasının qanunauyğunluğu;
-Müxtəlif əkin üsullarının və gübrə normalarının pambıq sortlarının iqtisadi dəyərinə təsiri;
-Torpaq növlərinin və hibridlərinin yaradılması üçün başlanğıc materialının toplanması, öyrənilməsi və istifadəsi;
-Torpaqlardan səmərəli istifadədə örtüklü bitkilərin əhəmiyyəti, gübrə dərəcələrinin optimallaşdırılmasının məhsuldarlıq və torpaq məhsuldarlığına təsiri;
-Kiçik miqyaslı pambıqçılıq təsərrüfatları üçün kiçik miqyaslı əkin dövriyyəsinin səmərəli sxemlərinin hazırlanması.

Taxıl və paxlalılar sahə laboratoriyası 1991-ci ildən fəaliyyət göstərir. Laboratoriyanın əsas istiqaməti dənli və paxlalı bitkilərin genofondunu toplamaq, bioloji və iqtisadi xüsusiyyətlərini öyrənmək, ən yaxşı formaları seçmək və başlanğıc materialı kimi istifadə edərək seleksiya işlərini aparmaqdır.

Meşəçilik kafedrası "Meşəçilik" ixtisası üzrə bakalavr dərəcəsi, "Meşəçilik", "Meşə idarəetməsi", "Silva Mədəniyyəti" ixtisası üzrə magistr dərəcəsi və eyni zamanda fəlsəfə doktoru dərəcəsi üçün mütəxəssislər hazırlayır.

Kadrlar mütəxəssis hazırlığı ilə yanaşı meşəçilik sahəsində elmi tədqiqatlar da aparır. Tədqiqat bir neçə sahəni əhatə edir:
-Meşələrin yenilənməsi;
-Meşələrin ekosistemləri və davamlı istifadəsi;
-CİS texnologiyası və meşələrin idarəedilməsi;
-Biomüxtəliflik, gen hovuzları və germplazma qorunması.

Meşəçilik kafedrası Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Meşələrin İnkişafı Xidmətləri İdarəsi və yerli şöbələri ilə sıx əməkdaşlıq edir.

Bağçılıq kafedrası “Meyvə-tərəvəz və üzüm məhsulu istehsalının və keyfiyyətinin innovasiya texnologiyaları əsasında yüksəldilməsinin elmi əsasların işlənməsi” mövzusunda 3 istiqamətdə - meyvəçilik, tərəvəzçilik və üzümçülük ixtisasları üzrə, həmçinin bakalavriant, magistratura və doktorantura təhsil proqramlarına uyğun olaraq elmi tədqiqat işləri aparılır.

Bitkiçilik kafedrasının elmi istiqaməti Azərbaycanın Qərb bölgəsində bitkilərin məhsuldarlığını artırmaq və üzvi əkinçiliyi təmin etmək üçün texnoloji tədbirlərin optimallaşdırılmasıdır.

Biologiya kafedrası Azərbaycanın yabanı florasının bioekoloji xüsusiyyətləri və introduksiyası məsələləri üzrə tədqiqat işi aparırlar.
Sosial şəbəkələrdə paylaş: