Qrantlar

Kafedranın adı

Fond və ya təşkilatın adı

Layihənin adı

Qrantın məbləği

Alınmış qrantın ümumi sayı

Xarici ölkə alimləri ilə birgə alınan qrantların sayı

Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrası

Elmin İnkişafı Fondu

Aqrar sahədə innovasiyalı inkişafa dövlət dəstəyi sisteminin təkmilləşdirilməsi (Gəncə Qazax iqtisadi rayonunun misalında)

92 695.88

1

 

TÜBİTAK

Aqrar infromasiya-məsləhət xidmətinin təşkilinin təkmilləşdirilməsi

99 793

1

1

Erasmus +

Azərbaycan və Özbəkistan universitetlərində fermerlər üçün aqro-texnoloji innovasiya mərkəzinin yaradılması – AGRICON

20000

1

1

Almaniya Federal Təhsil və Tədqiqat Nazirliyi (BMBF) [/u]

Cənubi Qafqaz Bölgələrində örüş və ictimai münasibət

130 000

1

1

[u]Volkswagen Fondu

Azərbaycan və Gürcüstanda birgə istifadədə olan örüş yerlərində yaranan

problemlərin tədqiqi

N/A

1

1

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu

İllustrasiya və fəaliyyətlər yolu

ilə gənclərin ekoloji maarifləndirilməsi və
ətraf mühitin qorunması istiqamətində
onların bilik və bacarığının
formalaşdırılması

N/A

1

 

USAID

Ağıllı Fermer Təsərrüfatı

N/A

1

 

Bitkiçilik

USAID

Kənd təsərrüfatının inkişafına dəstək layihəsi

N/A

1

 

Bitki mühafizəsi

Təhsildə beynəlxalq əməkdaşlıq üçün Norveç Mərkəzi

Azərbaycan və Norveç arasında davamlı kənd təsərrüfatına dair təhsildə və
tədqiqatda akademik tərəfdaşlıq

4 milyon 500 min

1

1

Aqrobiznes və menecment

Elmin İnkişafı Fondu

Aqrar istehsal strukturunun diversifikasiyasının iqtisadi əsaslandırılması

65000

1

 

Azərbaycan Respublikasının Gənclər Fondu

Gənclərin coğrafi informasiya sistemləri barəsində
maarifləndirilməsi

 

1

 

Sosial şəbəkələrdə paylaş: