Kənd Təsərrüfatı Qeydiyyatı

Kənd Təsərrüfatı QeydiyyatıÖlkəmizdə kənd təsərrüfat sahəsinin muhasibat uçotu məlumatlarının toplanılması və məlumatların elektron sistemə daxil edilməsi.

Layihənin məqsədi
Məqsədimiz kənd təsərrüfatı sahəsində uçot qeydiyyatının aparılması üçün qeydiyyat dəftəri yaratmaq və burada əldə edilmiş məlumatların sistemləşdirilməsi üçün EKTS (Elektron Kənd Təsərrüfatı Sistemi)-in alt sistemində yeni bir sistem KTQ (Kənd Təsərrüfatı Qeydiyyatı) sistemi yaratmaqla məlumatların burada toplanılmasıdır.

Startapın təsisçiləri:
-Səadət Qəmbərova
-İsa Şəfiyev
Sosial şəbəkələrdə paylaş: