Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyasıDövlətimizin aqrar sahəyə göstərdiyi qayğının nəticəsi olaraq respublikamızın 11 bölgəsində torpaq və bitkilərin analiz olunması üçün aqrokimya laboratoriyaları açılmışdır.

Bu tipli laboratoriyanın biri də ADAU-nun aqronomluq fakültəsinin  torpaqşünaslıq və aqrokimya kafedrasında quraşdırılmışdır.

Laboratoriyada bitkilərin həyatı üçün zəruri olan bütün makro və mikro elementlər, torpağın aqrokimyəvi, bioloji, su-fiziki, hava və istilik xassələri, torpaq və bitkilərin tərkibində olan ağır metallar, zəhərli maddələr təyin edilir.

Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyasıTorpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyasıTorpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Torpaqşünaslıq və aqrokimiya laboratoriyası
Sosial şəbəkələrdə paylaş: