Kimya Laboratoriyası

Kimya kafedrasının nəzdində fəaliyyət göstərən Qeyri-Üzvi kimya, Fiziki kimya, Analitik kimya, Bioloji-kimiya Ekoloji kimya laboratoriyaları müvafiq fənlər üzrə laboratoriya dərslərinin, eləcə də elmi tədqiqat işlərinin yerinə yetirilməsinə xidmət edir.

Kimya LaboratoriyasıKimya LaboratoriyasıKimya LaboratoriyasıKimya Laboratoriyası
Kimya Laboratoriyası
Kimya Laboratoriyası
Kimya Laboratoriyası
Kimya Laboratoriyası
Kimya Laboratoriyası
Kimya Laboratoriyası
Sosial şəbəkələrdə paylaş: