İnnovasiyalar mərkəzi haqqında

İnnovasiyalar mərkəzi haqqında2018-ci ildə, Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin təşəbbüsü ilə yaradılıb, mühəndislik fakültəsinin dördüncü mərtəbəsində yerləşir. Burada tələbələr kreativ ideya və startaplarını mentor fəaliyyəti altında həyata keçirirlər. Mərkəzin əsas fəaliyyəti AgroTech sahəsi ilə bağlı olmaqla digər yönümlü layihə və startapların qəbulu da həyata keçirilir və inkubasiya proqramına daxil edilir.

Mərkəzdə tələbələrin xüsusi hazırlığı həyata keçirilir və onların yarışlara, tədbirlərə əvvəlcədən hazırlaşmaq üçün mentor dəstəyi verilir.

Mərkəzə daxil olan layihələr aşağıdakı 5 mərhələdən keçir:
“E”- İdeyanın daxil olması mərhələsi;
“D”- İdeyanın inkubasiyaya alınması;
“C”- İnkubasiyaya alınmış startapların işlənilməsi;
“B”- Satış məhsulu və satış təcrübəsi olan mərhələsi;
“A”- Akselerasiyadan sonrakı mərhələdə davamlı müəssisə mərhələsi.

Mərkəzdə davamlı olaraq təlimlər və tədbirlər təşkil olunur. Təlimlər tələbələrin inkişafı üçün müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Keçirilən təlimlər: ideyadan-biznesə, ideya və layihə, layihələrin yazılması və idarə olunması, startap nədir?, biznes canvasın qurulması, startap və innovasiya, layihə+texnologiya.

İnnovasiyalar mərkəzi haqqında

Mərkəzin idarə edilməsini aşağıdakı koordinatorlar həyata keçirir:
- İdarəetmə üzrə koordinator
- Layihələr üzrə koordinator
- Təlimlər üzrə koordinator
- Könüllülər üzrə koordinator

İnnovasiyalar mərkəzi haqqındaİnnovasiyalar mərkəzi haqqındaİnnovasiyalar mərkəzi haqqında

Mərkəzdə aşağıdakı mentorlar fəaliyyət göstərir:
- Layihə və startaplar üzrə mentor
- Data analitik üzrə mentor
- STEM üzrə mentor
Və s. mentorlar cəlb edilir.

İnnovasiyalar mərkəzi haqqında

Fəaliyyət sahələri:
- Təlimlər
- Tədbirlər
- Seminarlar
- Layihələr və startaplar
- İnkubasiya
- Aksselerasiya
- Müsabiqələr və qrantlar

Mərkəzə tələbələrin müraicətini asanlaşdırmaq üçün “İdeya bankı” bölməsində onlar kreativ ideyalarını təklif edirlər.

Mərkəzin layihələri: Biobone, Green Doctor, Pomegranate, E-baytar, Kənd Təsərrüfatı Qeydiyyatı startaplarıdır.

İnnovasiyalar mərkəzi haqqındaİnnovasiyalar mərkəzi haqqındaİnnovasiyalar mərkəzi haqqında
İnnovasiyalar mərkəzi haqqında
İnnovasiyalar mərkəzi haqqında
İnnovasiyalar mərkəzi haqqında
Sosial şəbəkələrdə paylaş: