Quşçuluq tədqiqat mərkəzi

Baytarlıq təbabəti və zoomühəndislik fakültəsinin nəz­dində ümumi sahəsi 254 m2 olan “Quşçuluq tədris-təc­rübə mərkəzi” yaradılmışdır.

Mərkəzin yara­dılma­sın­da məqsəd quşçuluq sahəsində yüksək ­ix­tisaslı mütəxəs­sis­lərin hazırlanmasıdır.


Quşçuluq tədqiqat mərkəziQuşçuluq tədqiqat mərkəziQuşçuluq tədqiqat mərkəziQuşçuluq tədqiqat mərkəzi
Quşçuluq tədqiqat mərkəzi
Quşçuluq tədqiqat mərkəziQuşçuluq tədqiqat mərkəziQuşçuluq tədqiqat mərkəziQuşçuluq tədqiqat mərkəzi

Mərkəzin 200 m2 sahəsində müa­sir tələblərə cavab verən ferma inşa edilmiş, 30 m2 ərazidə laboratoriya yaradılmış və avadanlıqlarla təchiz olun­muşdur.

Burada kənd təsərrüfatı quşlarının bəs­lən­məsi, yetişdirilməsi, tələbələrə quşçuluq sahəsində mü­asir texnologiyaların öyrədilməsi, elmi-tədqiqat işlərinin aparılması, zootexniki-baytarlıq tədbirlərinin aparılma qaydaları, müasir diaqnostika üsulları və s. həyata keçi­rilir.

30-35 gün ərzində iki partiyada 3000 baş və mərhələd 1500 baş broyler cinsli quş yetiş­diril­mişdir. Mərkəzdə 4 nəfər tələbə işlə təmin edilmişdir.

Quşçuluq tədqiqat mərkəziQuşçuluq tədqiqat mərkəziQuşçuluq tədqiqat mərkəziQuşçuluq tədqiqat mərkəzi
Sosial şəbəkələrdə paylaş: