Erasmus+ tələbələr üçün

Erasmus+ tələbələr üçün Erasmus + Proqramı ölkələri daxilində və Tərəfdaş ölkələrə tələbə və doktorantların gediş-gəliş mübadiləsini təşkil etməyə kömək edir.

Xaricdə Erasmus + ilə təhsil almaqla ünsiyyətinizi, dilinizi və mədəniyyətlərarası bacarıqlarınızı inkişaf etdirə və gələcək işəgötürənlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilən bacarıqları əldə edə bilərsiniz.


Xaricdə təhsil almaq imkanları bakalavr və magistr səviyyələri və doktorantlara şamil olunur. Xaricdə tam dərəcə alan (iki ilə qədər) magistr tələbələri AB zəmanəti olan Erasmus + Master Kreditindən (Erasmus+ Master Loan) yararlana bilərlər.

Erasmus+ tələbələr üçünErasmus+ tələbələr üçünErasmus+ tələbələr üçünErasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçünErasmus+ tələbələr üçünErasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçünErasmus+ tələbələr üçünErasmus+ tələbələr üçünErasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçün
Erasmus+ tələbələr üçün
Sosial şəbəkələrdə paylaş: