İngilis və rus dillərində olan ixtisaslar

Tədrisi ingilis dilində olan bakalavriat ixtisasları
Torpaqşünaslıq və aqrokimya
Aqronomluq
Baytarlıq təbabəti
İqtisadiyyat
Marketinq
Mühasibat uçotu


Tədrisi rus dilində olan bakalavriat ixtisasları
Aqronomluq
Baytarlıq təbabəti
Zoomühəndislik
Əczaçılıq
Aqromühəndislik
İqtisadiyyat
Marketinq
Biznesin idarə edilməsi


TƏDRİSİ RUS DİLİNDƏ OLAN MAGİSTRATURA İXTİSASLAŞMALARI
Azərbaycan dili
Aqro biotexnologiya
Aqro geobotanika
Bitki anatomiyası və morfologiyası
Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları
Aqrogeobotanika
Meşə quruluşu
Meşə taksaksiyası
Meşə əkinləri
Su bioehtiyatları
Akvabitkilər
Quşçuluq
Baytarlıq-sanitariya ekspertizası
Baytarlıq cərrahiyyəsi
Baytarlıq əczaçılığı
Farmokoqnoziya
Epizootologiya və infeksion xəstəliklər
Aqrar istehsalatın mexanikləşdirilməsi
İdarəetmədə informasiya sistemləri
Aqrar istehsalatın elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması
Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
Marketinq (sahələr üzrə)
Biznesin təşkili və idarə edilməsi
Maliyyə


TƏDRİSİ İNGİLİS DİLİNDƏ OLAN MAGİSTRATURA İXTİSASLAŞMALARI
Bitkiçilik
Torpaqşünaslıq
Bitkilərin mühafizəsi
Ekoloji kənd təsərrüfatı
Biologiya və kənd təsərrüfatının əsasları
Meşə quruluşu
Meşə taksaksiyası
Meşə əkinləri
Baytarlıq-sanitariya ekspertizası
Baytarlıq əczaçılığı
Farmokoqnoziya
Epizootologiya və infeksion xəstəliklər
Aqrar sahənin iqtisadiyyatı
Marketinq (sahələr üzrə)
Biznesin təşkili və idarə edilməsi
Maliyyə
Menecment
Vergi
Mühasibat uçotu
Sosial şəbəkələrdə paylaş: