AZ    RU    EN  

            

 

 
 

 
ILK-10

 


Kitabxana

Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin Əsaslı kitabxanası

Əsası 1929-cu ildə qoyulmuş ADAU –nun əsaslı kitabxanası ümumiyyətlə elmin və xüsusən kənd təsərrüfatı elminin çoxşaxəli sahələrinə aid nadir inciləri qoruyub saxlayan böyük bir xəzinəyə çevrilmişdir. İllər keçdikcə, müəyyən bir zaman kəsiyində əsaslı kitabxana müasir dövrdə sözün qüdrətindən, elm və texnikanın sehrindən çox dəyərli və müxtəlif adlı əsərlərlə zənginləşmişdir.
Əsaslı kitabxana ADAU –nın professor – müəllim heyətinə, tələbələrə, habelə gənc tədqiqatçılara xidmət göstərir.Kitabxananın fondunda 700 (yeddi yüz) min nüsxəyə yaxın müxtəlif adlı dərslik, elmi və bədii ədəbiyyat qorunub saxlanılmaqla yanaşı abonomentlərin xidmətinə və istifadəsinə verilir. Respublikanın müxtəlif bölgələrində aqrar sahə üzrə çalışan mütəxəsislər və elmi – tədqiqat işçiləri də vaxtaşırı bu kitabxana fondundan bəhrələnirlər.
 Kitabxanada 1 (bir) qiraət zalı fəaliyyət göstərir. Buradan alimlər, müəllimlər, tələbələr və gənc tədqiqatçılar bəhrələnirlər.
ADAU-nun elektron kitabxanası
 

 
 

Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti, 262. Poçt indeksi: AZ2000
Tel: (+99422) 256 57 33; Faks: (+99422) 256 24 08; E-mail:
info@adau.edu.az

© 2010. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti