Tərbiyə işləri üzrə Prorektor

   

Aida Zakir qızı Qasımova

İqtisad üzrə fəlsəfə doktoru