Elmi işlər üzrə prorektor

Vüqar Vahid oğlu BƏŞİROV

aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

Telefon: +994 22 256 03 51

               +994 50 644 11 66 

E-mail: vugar.bashirov@gmail.com