Elmi işlər üzrə Prorektor

Nizami Yaqub oğlu SEYİDƏLİYEV

Aqrar elmləri üzrə elmlər doktoru, professor əvəzi

Telefon: +994 22 256 03 51