Bakalavriat səviyyəsi proqramları

  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetində bakalavriat səviyyəsinin proqramları (ixtisasları) barədə
MƏLUMAT
S/s İxtisasın şifri İxtisasın adı Azərbaycan bölməsi Rus bölməsi Digər (ingilis) bölmə
əyani qiyabi əyani əyani
1 2 3 4 5 6 7
1 050402 Mühasibat uçotu və audit  x x   x
2 050403 Maliyyə  x x    
3 050404 İqtisadiyyat  x x x  
4 050404 İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində)       x
5 050407 Menecment (Alman proqramı)  x      
6 050408 Marketinq  x   x  
7 050408 Marketinq (tədris ingilis dilində)       x
8 050409 Biznesin idarə edilməsi  x   x  
9 050410 Dövlət və bələdiyyə idarəetməsi x      
10 050510 Ekologiya* x x    
11 050608 Elektroenergetika mühəndisliyi x      
12 050612  Maşın mühəndisliyi x      
13 050622  Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi x      
14 050626 Elektrik mühəndisliyi x   x  
15 050628 Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi x      
16 050631 Kompyuter mühəndisliyi x      
17 050632  İnformasiya texnologiyaları  x      
18 050637  Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi* x x    
19 050640 Geodeziya və xəritəçilik mühəndisliyi x      
20 050642  Qida məhsulları mühəndisliyi x      
21 050644  İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi x   x  
22 050647  Metrologiya, standartlaşdırma və sertifıkasiya mühəndisliyi x      
23 050701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya* x x    
24 050701 Torpaqşünaslıq və aqrokimya* (tədris ingilis dilində)       x
25 050702 Aqronomluq* x x x  
26 050702 Aqronomluq* (tədris ingilis dilində)       x
27 050710 Bitki mühafizəsi* x      
28 050711 Bağçılıq və tərəvəzçilik* x      
29 050712 Şərabçılıq* x      
30 050703 Zootexniklik* x x x  
31 050704 Baytarlıq* x   x  
32 050704 Baytarlıq* (tədris ingilis dilində)       x
33 050705 Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı x      
34 050706  Aqromühəndislik* x x x  
35 050707 Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi* x      
36 050708 Meşəçilik* x      
37 050709 Su bioehtiyatları və akvabitkilər*  x      
38 050806 Əczaçılıq* x   x  
CƏMİ x x x x

*yalnız dövlət sifarişi əsasında