Təhsil haqqı və xərclər

 Sıra №-si

İxtisasın şifri

İxtisasın (proqramın) adı

Ödənişli əsaslarla təhsil alanların illik təhsil haqqı məbləği (manatla)

 
 
 
 

əyani

qiyabi

 

1

2

3

4

5

 
 1. 1.

050402

Mühasibat uçotu və audit

1800

1500

 
 1. 2.

050403

Maliyyə

1800

1500

 
 1. 3.

050404

İqtisadiyyat

1800

1500

 
 1. 4.

050404

İqtisadiyyat (tədris ingilis dilində)

1800

1500

 
 1. 5.

050407

Menecment (Alman proqramı)

1800

1500

 
 1. 6.

050408

Marketinq

1800

1500

 
 1. 7.

050408 

Marketinq (tədris ingilis dilində)

1800

1500

 
 1. 8.

050409

Biznesin idarə edilməsi

1800

1500

 
 1. 9.

050510

Ekologiya*

1500

1200

 
 1. 10.

050612

 Maşın mühəndisliyi

1500

1200

 
 1. 11.

050622

 Yerüstü nəqliyyat vasitələrinin mühəndisliyi

1500

1200

 
 1. 12.

050626

Elektrik mühəndisliyi

1500

1200

 
 1. 13.

050628

Proseslərin avtomatlaşdırılması mühəndisliyi

1500

1200

 
 1. 14.

050632

 İnformasiya texnologiyaları

1500

1200

 
 1. 15.

050637

 Meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi mühəndisliyi*

1500

1200

 
 1. 16.

050642

 Qida məhsulları mühəndisliyi

1500

1200

 
 1. 17.

050644

 İstehlak mallarının ekspertizası və marketinqi

1500

1200

 
 1. 18.

050647

 Metrologiya, standartlaşdırma və sertifıkasiya mühəndisliyi

1500

1200

 
 1. 19.

050701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya*

1500

1200

 
 1. 20.

050701

Torpaqşünaslıq və aqrokimya* (tədris ingilis dilində)

1500

1200

 
 1. 21.

050702

Aqronomluq*

1500

1200

 
 1. 22.

050702

Aqronomluq* (tədris ingilis dilində)

1500

1200

 
 1. 23.

050710

Bitki mühafizəsi*

1500

1200

 
 1. 24.

050711

Bağçılıq və tərəvəzçilik*

1500

1200

 
 1. 25.

050712

Şərabçılıq*

1500

1200

 
 1. 26.

050703

Zootexniklik*

1500

1200

 
 1. 27.

050704

Baytarlıq*

1500

1200

 
 1. 28.

050704

Baytarlıq* (tədris ingilis dilində)

1500

1200

 
 1. 29.

050705

Yer quruluşu, torpaq və şəhər kadastrı

1500

1200

 
 1. 30.

050706

 Aqromühəndislik*

1500

1200

 
 1. 31.

050707

Balıqçılıq və balıqçılıq təsərrüfatı işi*

1500

1200

 
 1. 32.

050708

Meşəçilik*

1500

1200

 
 1. 33.

050709

Su bioehtiyatları və akvabitkilər*

1500

1200

 

        34.          

050806

Əczaçılıq*

1500

1200

 

CƏMİ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Tələbə qəbulu yalnız dövlət sifarişi əsasında aparılır