Tələbə Elmi Cəmiyyəti

 

Missiyamız

Tələbələrin elmə cəlb edilməsi

Məqsədimiz

Tələbələdə kreativ düşüncə tərzi formalaşdırmaq, tədqiqatçılıq
vərdişlərini yaratmaqdır

Vəzifələrimiz

Ø universitetdə fəaliyyət göstərən professor-müəllim heyyətinin
apardığı elmi-tədqiqat işlərinə tələbələrin cəlb olunması və
koordinasiyası

Ø konfransların, olimpiadaların, seminarların, intelektual oyunların,
görkəmli alimlərlə görüşlərin  təşkili

Ø   universitetdə, respublika və beynəlxalq səviyədə keçirilən
konfrans, olimpiada, intelektual oyunlar və  s. elmi istiqamətli
tədbirlərdə tələbələrin iştirakının  təmini

Ø tələbələrin elmi tədqiqatlarının nəşrinin təmini



Tələbə Elmi Cəmiyyətinin üzvləri

Tədrisin bütün pillələrində təhsil alan tələbələr: bakalavriat,
magistrant və doktorantlar

 

Müraciət forması