Elmi şura

CƏFƏROV  İBRAHİM HƏSƏN oğlu

Rektor,  professor, elmi

Şuranın sədri

HƏTƏMOV ANAR NİZAMİ oğlu

Tədris işləri  üzrə prorektor, dosent, şura sədrinin müavini

MƏMMƏDOV SƏBUHİ NƏBİ oğlu

Elmi katib, dosent

ÜZVLƏRİ:

SEYİDƏLİYEV NİZAMİ YAQUB oğlu

Elmi işlər üzrə prorektor, dosent

MUSAYEV VÜQAR SƏFİYYAR oğlu

Ümumi işlər üzrə prorektor

QASIMOVA AİDƏ  ZAKİR qızı

Tərbiyə işləri üzrə prorektor,dosent əvəzi       

İSMAYILOV MƏHƏRRƏM MUSA oğlu

Aqronomluq fakültəsinin dekani, dosent

MÖVSÜMOV ELMAN MƏHƏMMƏD oğlu

Aqrotexnologiya  fakültəsinin dekani, professor

İSGƏNDƏROV TELMAN BAYRAM oğlu

Baytarliq təbabəti və zoomühəndislik  fakültəsinin dekani,  dosent

MƏMMƏDOV CƏMALƏDDİN ƏLƏKBƏR oğlu

Mühəndislik fakültəsinin dekani, professor əvəzi

ABBASOV QİYAS İMRAN oğlu

Elektroenergetika və informasiya texnologiyalari fakültəsinin dekani, dosent

ƏLİYEV BƏYLƏR MƏMMƏD oğlu

Aqrar iqtisadiyyat fakültəsinin dekani, dosent

ƏSGƏROV ƏLÖYSƏT ƏSGƏR oğlu

Aqrobiznes və idarəetmə fakültəsinin   dekani ,dosent

QULİYEV  ƏLİ HÜSEYN oğlu

Universitet həmkarlar ittifaqi komitəsinin sədri, dosent

MUSTAFAYEV  AQİL SURXAY

Tələbə həmkarlar ittifaqi komitəsinin  sədri

MƏMMƏDZADƏ TURAN SULTAN oğlu

Tələbə gənclər təşkilatinin sədri

HÜSEYNOV NÜSRƏT QƏMBƏR oğlu

Tədris şöbəsinin müdiri, dosent

İSMAYILOV ABBAS HACI oğlu

Elm şöbəsinin müdiri, dosent

MƏMMƏDOVA KƏMALƏ YUSİF qızı

Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri,  dosent

VƏLİYEV SİYAVUŞ ŞƏMİSTAN oğlu

Qiyabi təhsil şöbəsinin müdiri, dosent

İSAYEV  AYDIN YUNİS oğlu

Magistr hazirliq mərkəzinin direktoru, dosent

MƏNTİQ CƏFƏROV BAHADUR oğlu

Strateji planlaşdirma və qiymətləndirmə şöbəsinin müdiri, professor əvəzi

ƏSGƏROVA İRADƏ MƏMMƏDTAĞI qızı

Kadrlar şöbəsinin müdiri

BƏŞİROVA SAFURA  DƏMİR qızı

Baş mühasib

MƏMMƏDOVA SAHİLƏ QABİL qızı

Ümumi şöbənin müdiri

CƏFƏROV CƏFƏR FİRDOVSİ oğlu

Beynəlxalq əlaqələr şöbəsinin müdiri

HÜSEYNOV ARİF MİRZƏ oğlu

Torpaqşünasliq və aqrokimya kafedrasinin  müdiri, dosent

HÜMBƏTOV  ZAUR  İSRAFİL oğlu

Biologiya kafedrasinin  müdiri, dosent

İBRAHİMOV AZAD QƏMBƏR oğlu

Ümumi əkinçilik , genetika və seleksiya kafedrasinin  müdiri, dosent

İDRİSOV HÜSEYN  ƏKBƏR oğlu

Bağciliq kafedrasinin  müdiri, dosent

HƏSƏNOV ZAUR MÜZADİL oğlu

Bağciliq kafedrasinin professor

FƏTƏLİYEV  HASİL KƏMALƏDDİN oğlu

Qida məhsullari  mühəndisliyi və ekspertiza kafedrasinin müdiri, professor

XƏLİLOV BAHƏDDİN MƏHƏRRƏM oğlu

Dizayn kafedrasinin müdiri, baş  müəllim, dosent

DAŞDƏMİROV KAMANDAR ŞÜKÜR oğlu

Kimya kafedrasinin  müdiri, dosent

ABDULLAYEV QƏNBƏR QARA oğlu

Heyvandarliq və baliq məhsullari istehsalinin texnologiyasi kafedrasinin müdiri, professor

ƏLİYEV MİRZƏ MİKAYIL oğlu

Əczaçiliq , və bse kafedrasinin müdiri, professor

TAĞIYEV ARİF ƏLİRZA oğlu

Yoluxmayan xəstəliklər kafedrasinin  müdiri, professor əvəzi

ƏLƏSGƏROV ZAHİR ƏMİR oğlu

Epizootologiya, mikrobiologiya və parazitologiya kafedrasinin müdiri,dosent

ABBASOV  ZİYAD MEHRALI oğlu

Maşin mühəndisliyi və standartlaşdirma kafedrasinin  müdiri

XƏLİLOV RAMİZ TALIB oğlu

Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi kafedrasinin  müdiri,  dosent

NADİROV NAZİM ABBAS oğlu

Kənd təsərrüfati texnikasi kafedrasinin müdiri, dosent

HƏSƏNOV AYAZ FƏRRUX oğlu

Yerüstü  nəqliyyat  vasitələri texniki serviz kafedrasinin müdiri, dosent

MİRSALAHOV MİRNAYİB MİRQOCA oğlu

Melorasiya və hidrotexniki qurğular kafedrasinin müdiri, dosent

MƏMMƏDOV QABİL BALAKİŞİ oğlu

Kənd təssərüfati texnikasi kafedrasinin professoru

MƏMMƏDOV SİYASƏT ZÜLFİQAR oğlu

Energetika kafedrasinin müdiri, dosent

BAĞIRZADƏ  MAHİR  MANAF oğlu

Elektrik mühəndisliyi kafedrasinin  müdiri, dosent

HƏSƏNOVA AİDƏ MUSA qızı

Dillər kafedrasinin müdiri, dosent

ORUCOVA MƏHSƏTİ ÜZEYİR qızı

İnformasiya texnologiyalari və  sistemləri kafedrasinin müdiri,  dosent

İBRAHİMOV RAMAZAN ABBASQULU oğlu

Fizika və riyaziyyat kafedrasinin dosenti

HÜSEYNOV MƏHƏRRƏM  CƏLAL oğlu

Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə  kafedrasinin  müdiri,  i.e.d., professor

BAYRAMOV AZAD MUSTAFA oğlu

Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və  hüquq  kafedrasinin  müdiri, dosent

ASLANOV ELGÜN MƏMMƏDƏLİ oğlu

Azərbaycan tarixi, fəlsəfə və hüquq  kafedrasinin  müəllimi

MUSTAFAYEVA RAMİNƏ RAMİZ

Aqrar siyasət və dünya iqtisadiyyati kafedrasinin dosenti 

HƏSƏNOV ASİF ABUZƏR oğlu

Menecment və aqrar marketinq kafedrasinin  müdiri, dosent əvəzi

ŞƏFİYEV İSA HEYDƏR oğlu

Mühasibat uçotu və audit kafedrasinin  assistenti