Mühəndislik fakültəsinin əsası olan Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi fakültəsi 1930-cu  ildə Zaqafqaziya Pambıqçılıq İnstitutunun tərkibində təşkil olunmuşdur. 2002-ci ildə Kənd təsərrüfatının mexanikləşdirilməsi, kənd təsərrüfatının elektrikləşdirilməsi və avtomatlaşdırılması fakültələrinin bazası əsasında Aqrar mühəndislik fakültəsi, 2009-cu ildən İnformasiya texnologiyaları, aqromühəndislik və energetika fakültəsi adlandırılmış, 2011-ci ildən Mühəndislik fakültəsi adı ilə  fəaliyyət göstərir.

Mühəndislik fakültəsinin məqsədi kənd təsərrüfatı məhsulları istehsalının maşınlı texnologiya əsasında təşkili, maşınların bərpa olunması və səmərəliliyinin təminatı, onların layihələndirilməsi, standartlaşdırılması, hazırlanma texnologiyası, sınağının təşkili, nəqliyyat daşınmaları, servis, meliorasiya və su təsərrüfatı tikintisi kimi  işlərin yerinə yetirilməsi üçün mühəndis  biliklərinə yiyələnmiş mütəxəssis hazırlamaqdan  ibarətdir.