“Müasir aqrar elmin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri” mövzusunda onlayn elmi-praktik konfrans

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KƏND TƏSƏRRÜFATI NAZİRLİYİ

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNİVERSİTETİ

AQRAR ELM VƏ İNNOVASİYA MƏRKƏZİ

AMEA GƏNCƏ BÖLMƏSİ

“Müasir aqrar elmin aktual problemləri və inkişaf perspektivləri” mövzusunda

onlayn elmi-praktik konfrans və proqramı

30 iyul2020-ci il

saat 12:00

Konfransa qoşulmaq üçün bu linkə daxil olun:https://m.teamlink.co/8957339393

İdentifikasiya rəqəmləri: 8957339393

 

Konfransın məqsədi:Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2018-ci il 18noyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş  “2019-2023-cü illər üçün Azərbaycan Respublikasında ali təhsil sisteminin beynəlxalq rəqabətliliyinin artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın müvafiq bəndlərindən irəli gələn vəzifələrin yerinə yetirilməsi vəziyyətinin müzakirəsi, sahənin inkişafı məqsədilə həyata keçirilən sistemli tədbirlərin qiymətləndirilməsi və  elmi cəhətdən əsaslandırılmış təkliflərin verilməsindən ibarətdir.

MƏRUZƏÇİLƏR:

İbrahim CƏFƏROV – ADAU-nun rektoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor

İmran CÜMŞÜDOV – Aqrar Elm və İnnovasiya Mərkəzinin Direktoru, aqrar elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Fuad ƏLİYEV –AMEA-nın Gəncə bölməsinin sədri, akademik

Elnur HƏSƏNOV– Elm üzrə Prezident mükafatçısı, AMEA-nın Gəncə Bölməsinin doktorantı

Məhərrəm HÜSEYNOV – ADAU-nun Maliyyə və iqtisadi nəzəriyyə kafedrasının müdiri, professor

Nizami SEYİDƏLİYEV – ADAU-nun professoru, aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru

Həsənəli ASLANOV – ADAU-nun professoru, aqrar elmlər üzrə elmlər doktoru

Qabil MƏMMƏDOV– ADAU-nun professoru, texnika elmləri doktoru

Konfransın bölmələri:
Dünyada və Azərbaycanda aqrar elmininkişaf tarixi və vəzifələri

Aqrar sahəsinin elmi və kadr təminatı

Aqrar elm və təhsil sahəsinə dövlət dəstəyinin prioritet istiqamətləri

Aqrar elm sahəsində normativ-hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi

Aqrar elm potensialının artırılması və infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması

Aqrar elmin inkişaf etdirilməsində Tələbə Elmi Cəmiyyətinin rolu

Aqrar elm sahəsində innovativ texnologiyaların tətbiqi

 

Konfransın dili:                                                                    Azərbaycan

Konfransın keçirilmə tarixi:                                                30iyul 2020-ci il (saat 12:00)


Ünvan:
AZ 2000, Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 450,
Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, İnzibati bina, Elm şöbəsi, otaq 17.

Tel: (+99422) 266 23 85; 266 57 33

E-mail:elm.sh.adau@gmail.com