Nəşrlər

Cəfərov İbrahim Həsən oğlu. Fitopatologiya dərslik.- Bakı: Şərq-Qərb, 2012.- 566 s.   

Cəfərov İbrahim Həsən oğlu. Tarla bitkilərinin xəstəlikləri dərslik

O.H.Məmmədov, İ.C.Kərimov, L.Ə.Hüseynov, Z.O.Məmmədov. Materialşünaslıq, konstruksiya materialları texnologiyası və elektrotexniki materiallar.

 H.S.Hümbətov, M.C.Şabanov, R.C.Verdiyeva. Şirəli yem bitkilər. Bakı-2013

H.S.Hümbətov, A.R.Hüseynov. ​Yem otları. Bakı - 2013

R.Ə.Səidov, İ.C.Kərimov, E.İ.Pərvərov, N.M.Bağırov. Elektrotexnologiyanın əsasları. Gəncə - 2013

Nazim Yusifov, Kamandar Daşdəmirov. Bioloji kimya. Bakı - 2012

Raibə Cəfərova.Təbiətdən istifadənin iqtisadiyyatı. Gəncə - 2014

Nizami Seyidəliyev, Firudin Qurbanov, Mina Məmmədova.Toxumşünaslıq. Bakı - 2014

Famil Şərifov. Üzümçülük. Bakı - 2013

Rza Rzayev, Vamik Fərzəliyev. Heyvanların fiziologiyasından praktikum. Bakı - 2014

Fəxrəddin Mustafayev, Eldar Hüseynov, Məmməd Salmanov. Baytarlıq təbabəti genetikası. Bakı - 2013 

Fəxrəddin Mustafayev, Elçin Rüstəmov. Yeyinti məhsullarının laboratoriya müayinələri. Bakı - 2010

Cəmil HACIYEV, Elxan ALLAHVERDİYEV, Azad İBRAHİMOV.Suvarma əkinçiliyi. Bakı - 2012

O.H.Məmmədov, İ.C.Kərimov, Z.O.Məmmədov, M.V.Məmmədova. Materialşünaslıq, konstruksiya materialları texnologiyası və elektrotexniki materiallar - Laboratoriya işləri. Gəncə - 2013

O.H.Məmmədov, İ.C.Kərimov, L.Ə.Hüseynov, Z.O.Məmmədov.Materialşünaslıq, konstruksiya materialları texnologiyası və elektrorexniki materiallar (modul-2) - Test sualları. Gəncə - 2013

H.S.Hümbətov. Basma (indigofera). Bakı- 2012

Nemət Hacıyev, Samir Mahmudov. Aqrar sahədə mülki müdafiə. Gəncə - 2012

Nizami Seyidəliyev. Pambıqçılığın əsasları. Bakı - 2012

Elman Mövsümov, Laləzar Quliyeva. Ətraf mühitin kimyası. Bakı - 2010

Elman Mövsümov, Nazim Yusifov. Qida kimyası.Bakı - 2010

Nizami Seyidəliyev. Genetika, seleksiya və toxumçuluq.

H.S.Hümbətov, X.Q.Xəlilov. Texniki bitkilər 

prof. Z.M.Həsənov, prof. İ.H.Cəfərov, b.e.i. F.Ə.Ağayev, k. t.e.n. Y. V.Süleymanova. Bağban nəyi bilməlidir sorğu kitabı. MBM-R -2009

Məhsəti Orucova.İnformatika (rus). Gəncə - 2012

Abbasov Ziyad Mehralı oğlu. Kənd təsərrüfatı maşınqayırma texnologiyası dərslik / Gəncə - 2016. - 345 s.

Abbasov Ziyad Mehralı oğlu ,  İsmayılov Nazim Köçəri oğlu  - Texnoloji ölçmələr dərslik / Gəncə - 2017. - 541s.

Universitetin ELMİ əsərləri - 2016.

H. S. HÜMBƏTOV, V. V. BƏŞİROV, V. R. MOHUMAYEV. Yağlı və efir yağlı bitkilər. Dərs vəsaiti - 2016. 

Abbasov Z.M. -  Kənd Təsərrüfatı Maşınqayırma Texnologiyası - Dərslik - 2016

prof. Qurbanov Xalid Hümbətəli oğlu, prof. Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu, prof. İskəndərov Elçin Barat oğlu. Eksperimentin  planlaşdırılması dərslik

prof. Qurbanov Xalid Hümbətəli oğlu,  prof. Fətəliyev Kamil Hətəm oğlu .Elmi - tədqiqat işlərinin tərtibi və nəticələrin riyazi işlənməsi dərslik.- Gəncə - 2011