“Qlobal iqlim dəyişmələri şəraitində aqrar elmin qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda beynəlxalq elmi-praktik konfrans

Sizi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universitetinin təşkilatçılığı ilə “Qlobal iqlim dəyişmələri şəraitində aqrar elmin qarşısında duran vəzifələr” mövzusunda elmi-praktik konfransda iştirak etməyə dəvət edirik!

 

Konfransın məqsədi:

Dünyanı narahat edən qlobal problemlərdən biri iqlim dəyişmələri və onların canlı aləmə təsiridir. Çünki qeyri-sabit hava şəraiti tək Azərbaycanda deyil, dünyanın bir sıra ölkələrində hiss olunmaqda və problemlər yaratmaqdadır. Bu problemlərə diqqətin artması özünü beynəlxalq tədbirlərin, o cümlədən elmi və praktiki konfransların keçirilməsində göstərir.

Konfrans iqlim dəyişmələri prosesində növbəti vacib addımların atılması üçün hazırlanmışdır.

 

Konfransın bölmələri:
İqlim dəyişmələri bəşəriyyətin ümumi problemi kimi; iqlim dəyişikliyi siyasəti və strategiyası

İqlim dəyişmələri və onların canlı aləmə təsiri; antropogen amillərlə bağlılıq

İqlim dəyişmələrinin biomüxtəlifliyə və iqtisadiyyata təsiri: təhlükələr və imkanlar

İqlim dəyişmələrinin təsirinin qiymətləndirilməsi; iqlim dəyişmələri şəraitində Davamlı İnkişaf

İqlim dəyişmələrinin təsirinin azaldılması (mitiqasiya) və uyğunlaşma (adaptasiya) tədbirləri

İqlim dəyişmələri şəraitində heyvandarlıq sənayesi tullantılarının idarə olunması

İqlim dəyişmələri üzrə milli səviyyədə fəaliyyətlər; Azərbaycanda ekoloji vəziyyət

 

Konfransın dili:                                                                  Azərbaycan, rus və ingilis

Konfransın keçirilmə tarixi:                                                29-30 aprel 2020-ci il.

 

Məqalələrin göndərilməsi üçün son tarix:                           1 aprel 2020-ci il.

Məqalələrin qəbul edilməsinə dair bildirişin son tarixi:       10 aprel 2020-ci il.


Konfransda elmi məruzələrlə iştirak etmək arzusunda olanlar üçün məqalələrin tərtibinə aşağıdakı tələblər qoyulur:

 • Məruzə mətnləri konfransın bölmələrinə uyğun tərtib edilməklə, çap və elektron variantda qəbul olunur.
 • Məruzə mətnləri 5 səhifəyədək, kompyuterdə MS Word formatında, Times New Roman şriftlə (hərflərin ölçüsü - 12 pt., interval - 1, abzas - 1.25), sətirdən-sətirə keçirilmədən yığılmalı, boş sahələrin ölçüləri soldan - 30 mm, sağdan, yuxarı və aşağıdan - 20 mm olmaqla, A4 formatlı standart kağızda çap olunmalıdır.
 • Məruzənin adı qalın, böyük hərflərlə (12 pt., interval - 1) səhifənin mərkəzində, növbəti sətirlərdə bir interval buraxmaqla müəllifin adı, atasını nadı və soyadı, elmi dərəcəsi, vəzifəsi, işyeri, elektron ünvanı və əlaqə nömrəsi bildirilməlidir.
 • Məqalənin sonunda onun yazıldığı dildən başqa iki dildə (Azərbaycan dilində yazılmış məqalələrə ingilis və rus dillərində, rus dilində yazılmış məqalələrə Azərbaycan və ingilis dillərində, ingilis dilində yazılmış məqalələrə isə Azərbaycan və rus dillərində) xülasə və açar sözlər (hər üç dildə) verilməlidir.
 • Məruzədəki istinadlar nömrə və səhifəsi ilə birlikdə mətndə kvadrat mötərizədə [4, s. 213] verilməlidir. İstifadə olunmuş ədə­biyyatların siyahısı mətnin sonunda əlifba sırası ilə AAK-ın tələblərinə uyğun göstərilməlidir.
 • Qoyulan tələblərə cavab verməyən məqalələr qəbul olunmayacaqdır.

  Ünvan:
  AZ 2000, Azərbaycan Respublikası, Gəncə şəhəri, Atatürk prospekti 450,
  Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti, İnzibati bina, Elm şöbəsi, otaq 17.

Tel: (+99422) 266 23 85; 266 57 33

E-mail:elm.sh.adau@gmail.com

           www.adau.edu.az