Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti tələbələrinin seçimi cənab İlham Əliyevdir!