MOOC kursları

Vayenştefan – Trizdorf Tətbiqi Elmlər Universitetinin “Aqrar menecment” Beynəlxalq magistr kursu- (Master of Business Adminstration MBA) kənd təsərrüfatı fakültəsi 20 il ərzində praktik təcrübə toplamaqla inkşaf etmişdir. Bu tədris proqramı əvvəl aspirantura kimi yaranmış, 2000-ci ildən magistr proqramı kimi qəbul olunmuşdur.Mövcud proqram peşəkar alman və əcnəbi mütəxəssislərin və menecerlərin hazırlanmasına yönəlmişdirki, bu da kənd təsərrüfatı sektorunda səmərəli və dayanıqlı istehsalat sisteminin, həmçinin kənd təsərrüfatı regionlarının inkişafına kömək edir. 2015/2016-cı tədris ilinin qış semestrində bu proqramda 36 ölkənin 45 ali məktəbindən 1705 tələbə iştirak etmişdir.

Tədris proqramı öz strukturuna görə unikal olmaqla aydın praktik yönəltmə ilə tələbələrin müstəqil işlərinin yüksək səviyyəsi ilə fərqlənir. Proqram çoxillik praktik təcrübəli müəllimlər tərəfindən işlənmiş və Trizdorfda kənd təsərrüfatı təhsili sxeminin güclü tərəfinə istiqamətləndirilmişdir. Məzmunu və üsulları başqa digər elementlər də daxil olmaqla bu tədris proqramı modullardan ibarətdir və təkmilləşməyə məruzdur. Təhsil prosesində diqqət əsasən interaktiv formalara (seminarlar, təqdimatlar, təcrübələr) və praktik məzmuna (real tədqiqatlar) yetirilməklə, nəticədə məqsəd müasir peşəkar tələblərə uyğun hərtərəfli inkişaf etmiş məzunların alınmasıdır. Tələbələrin müstəqil profil təlimi geniş fənn seçimini təmin edir (50%). 1-ci praktik semestr tətbiqi təhsilin fundamental hissəsidir. O, seçilmiş tədris-istehsalat müəssisələrində keçirilir, ali məktəbdə alman dilinin peşəkar seminarları və kursları ilə tamamlanır, proqramı bitirdikdən sonra tələbələrə praktik təlimi bitirməsi haqqında şəhadətnamə verilir.

"Aqrar menecment" beynəlxalq magistr proqramı

1) 1.1: İqtisadiyyat

2) 1.2: Fermer Aleksandr və Borisin problemi var!

3)  1.3: Niyə iqtisadiyyat?​

4) 2.1: Xərclər nədir?

http://adau.edu.az/img/page/tmp/AOtPOdy07F.docx

5) 2.2: Satın alma aktı

6) 2.3: Sabit / dəyişən xərclər, dəyişikliklər və məhdudiyyətlər

    2.3.1: sabit və dəyişkən xərclər

http://adau.edu.az/img/page/tmp/IEUpHTocO1.docx

7) 2.3.2. İstehsalın genişləndirilməsi və ya məhdudlaşdırılması halında xərclərin dəyişdirilməsi

8) 2.4: Ümumi və xüsusi xərclər

9) 2.5: Amortizasiya

http://adau.edu.az/img/page/tmp/3sjsgR6I0o.docx

10) 2.6: Maliyyələşdirmə xərcləri

11) 2.6.1: Maliyyələşdirmə ilə bağlı xərclər: Qalıq dəyəri nəzərə alınmadan

http://adau.edu.az/img/page/tmp/ENA4QF57vT.docx

12) 2.6.2: Maliyyələşdirmə ilə bağlı xərclər: Qalıq dəyəri nəzərə alınmaqla

http://adau.edu.az/img/page/tmp/ddowkkveDo.docx

13) 2.7: Sığorta xərcləri,yol vergisi, texniki baxış xərcləri

http://adau.edu.az/img/page/tmp/THQYDxmoBA.docx

14)  2.8: Texikanın saxlanması xərcləri

http://adau.edu.az/img/page/tmp/pViAyfihBh.docx

15) 2.9: Texnika üzrə dəyişən xərclər 

16)  2.10: Təmir xərcləri

http://adau.edu.az/img/page/tmp/5SBmDMUohr.docx

17)  2.11: Ekskursiya: 

Əsas vəsaitlər və dövriyyə vəsaitləri

http://adau.edu.az/img/page/tmp/JReMp03SBw.docx

18)  3.1: Ümumi xərclər, orta xərclər

http://adau.edu.az/img/page/tmp/hpoEH45NOE.docx

 19) 3.2.1: Texnikadan istiadənin minumum həcmi (MEU) nəzəriyyəsi

http://adau.edu.az/img/page/tmp/Txee6DBNHi.docx

20)  3.2.2: Texnikadan istiadənin minumum həcmi (MEU) düsturu

21) 3.3.1: Alaq yoxsa icarəyə götürək?

(Müqayisəli xərclər və istifadə ilə bağlı bir sual )

22) 3.3.2: Alaq yoxsa icarəyə götürək, müqayisəli xərclər

http://adau.edu.az/img/page/tmp/lrFE55tN2D.docx

23) 4.1 İstehsal xərcləri və istifadə ilə bağlı xərclər

http://adau.edu.az/img/page/tmp/UFpEzVasKx.docx

24) 4.2.1. "Təktoxumlu mulçalı səpin maşını (EMSM)" istehsal xərcləri,

Texnika üzrə xərclərin hesablanmasına dair verilənlər (hissə 1a)

http://adau.edu.az/img/page/tmp/pXAOu2aQdx.docx

25) 4.2.2: İstehsal xərcləri EMSM, nümunə 1b

http://adau.edu.az/img/page/tmp/N5OkN1BT0s.docx

26)  4.2.3: İstehsal xərcləri EMSM, nümunə 2a

http://adau.edu.az/img/page/tmp/jTUL5yqUDT.docx

27) 4.2.4: İstehsal xərcləri EMSM, nümunə 2b

http://adau.edu.az/img/page/tmp/ogonDfI0ta.docx

28)  4.3.1: Mulçalı texnika üzrə istehsal xərcləri, nümunə 1a,

 Texnika üzrə xərclərin hesablanmasına dair verilənlər (hissə 1a)

http://adau.edu.az/img/page/tmp/UbyIMttLhb.docx

29)  4.3.2: Mulçalı texnika üzrə istehsal xərcləri, nümunə 1b

http://adau.edu.az/img/page/tmp/4mrBR8bgqi.docx

30) 4.3.3: Mulçalı texnika üzrə istehsal xərcləri, nümunə 2a

http://adau.edu.az/img/page/tmp/HpZLby14NQ.docx

31)  4.3.4: Mulçalı texnika üzrə istehsal xərcləri, nümunə 2b

 http://adau.edu.az/img/page/tmp/7yX2MgjRMj.docx

32)  4.4: Nəticələrin müzakirəsi

http://adau.edu.az/img/page/tmp/bDsXV5r1U7.docx

33) 5.1: Müqayisə xərcləri

http://adau.edu.az/img/page/tmp/AeafZqwsJS.docx

34) 5.2: İstifadənin minumum həcmi, Nəzəriyyənin dərinləşdirilməsi, MEUFormel

http://adau.edu.az/img/page/tmp/pMXolHRjuX.docx

35) 6.1: "Kombayn" (MD) misalında texnika üzrə xərclərin hesablanması

 

36) 6.1.1: 1-ci hissə: Tapşırıq: Kombayn üzrə istehsal xərclərinin hesablanması, tapşırıq 1a

http://adau.edu.az/img/page/tmp/3GdOxV6cZR.docx

37)  6.1.2: MD üzrə texnika xərclərinin heablanması, 1b həll üsulu

http://adau.edu.az/img/page/tmp/4X2v7pS68l.docx

38)  6.1.3: 2-ci hissə: Tapşırıq: Kombayn üzrə istehsal xərcləri, tapşırıq 2a

http://adau.edu.az/img/page/tmp/P5Vy7YNvie.docx

39)  6.1.4: 2-ci hissə: MD üzrə istehsal xərclərinin hesablanması, 2b həll üsulu

http://adau.edu.az/img/page/tmp/LzxhhAx3r3.docx

40)  6.1.5: 3-cü hissə: Tapşırıq: MD üzrə Müqayisəli xərclər və istifadənin minimum həcmi, tapşırıq 3a

http://adau.edu.az/img/page/tmp/dwYSp58gYT.docx

41)  6.1.6: 3-cü hissə: MD üzrə Müqayisəli xərclər və istifadənin minimum həcmi, 3b həll üsulu

http://adau.edu.az/img/page/tmp/Fs7jTYqsHL.pptx

42)  6.1.7: 4-cü hissə: İş: Fərqli iş keyfiyyətləri nəzərə alınmaqla müqayisəli xərclər və istifadənin minimum həcmi, tapşırıq 4a

http://adau.edu.az/img/page/tmp/sZuLti9OFX.pptx

 

43) 6.1.8: 4-cü hissə: İstifadənin mimimum həcmi fərqli iş keyfiyyətlərində, 4b həlli 1 və tapşırıq 2

http://adau.edu.az/img/page/tmp/RVirC4HQJd.docx

44) 6.1.9: 4-cü hissə: İstifadənin mimimum həcmi fərqli iş keyfiyyətlərində, həll üsulu 4c

http://adau.edu.az/img/page/tmp/nBx3BBUjlr.docx

45) Xülasə