Əzizova Kəmalənin avtoreferat və dissertasiya işi

Əzizova Kəmalənin avtoreferatı
Əzizova Kəmalənin dissertasiyası